Kennismakingsgesprek
Ik start altijd met een kort kennismakingsgesprek. Als het kind jonger dan 10 jaar is, bespreek ik van tevoren met de ouder(s) of het kind bij het kennismakingsgesprek aanwezig moet zijn. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we de hulpvraag, aan welke begeleiding behoefte is en hoe we dit in kunnen richten.

 

Dit eerste contact kan eventueel ook telefonisch plaatsvinden.

 

Intakegesprek
Na het kennismakingsgesprek, volgt een intakegesprek. Tijdens de intake bekijken we samen nogmaals de hulpvraag; wat is er nodig en waar is behoefte aan? In dit gesprek worden ook de doelen van de begeleiding vastgesteld.

 

Begeleiding
De begeleiding vindt doorgaans plaats in mijn eigen praktijk. Maar bij behoefte kunnen we ook een andere locatie uitkiezen, bijvoorbeeld thuis. Ik werk met verschillende werkvormen en stem deze af op wat er nodig en passend is voor het kind/de jongere. Het doel hiervan is een werkvorm vinden die aanslaat en resultaat heeft.

 

Evaluatie
Tussentijds evalueren we of de begeleiding het gewenste resultaat heeft, welke doelen zijn behaald en of we deze wellicht moeten bijstellen. Dankzij deze evaluatie blijven ook de ouder(s) op de hoogte van de voortgang.

 

Afsluiting
Bij de begeleiding is het van belang dat deze ook goed wordt afgesloten. Ik evalueer samen met het kind en ouder(s) en bekijk of het behaalde resultaat een uitgangspunt is om zelf verder te gaan. De afsluiting is altijd in overleg met het kind en de ouder(s).